Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Niejednokrotnie się zdarza, że gdy planujemy sprzedać swoją nieruchomość i nie znamy jej wartości rynkowej, to potrzebujemy profesjonalnej wyceny. W takiej sytuacji pomocny okazuje się rzeczoznawca majątkowy Łomianki. Wycena majątku może być przeprowadzona zarówno w celach prywatnych, jak i podczas postępowań sądowych czy spraw o podział majątku.

Jest to zawód, do którego wykonywania należy uzyskać uprawnienia państwowe, które to są nadawane przez Ministerstwo. Jest to zawód, który jest ściśle regulowany, a za jego wykonywanie bez uprawnień możemy zostać ukarani grzywną wynoszącą do pięćdziesięciu tysięcy złotych. Rzeczoznawca majątkowy jest osobą, której zadaniem jest po prostu oszacowanie wartości danej nieruchomości.

Osoba, która posiada już specjalistyczne uprawnienia jest wpisana do specjalnego rejestru. Mowa o Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych. Każdy z nas może sprawdzić, czy dany majątkowy rzeczoznawca posada wszelkie uprawnienia.

Rzeczoznawca majątkowy poza określeniem wartości nieruchomości na podstawie opinii o wartości oraz operacie szacunkowym może także sporządzić przeróżne opracowania oraz ekspertyzy. Dotyczyć mogą one między innymi opłacalności inwestycji w konkretną nieruchomość, rynku nieruchomości. wskazania samego przedmiotu wartości, jak i oszacowania samej wartości nieruchomości dla potrzeb indywidualnego inwestora

Rzeczoznawcy majątkowych na rynku znajdziemy naprawdę sporo. Warto postarać się, aby rzeczywiście trafić do doświadczonego oraz dobrego rzeczoznawcy. Dużo nam dadzą opinie o konkretnym specjaliście. Im opinii pozytywnych więcej, tym dla nas lepiej.